Yıllık Hukuki Danısmanlık: (YHD)

YHD dava takip hizmetleri ve fikri mülkiyet hizmetleri haricindeki her türlü hukuki konuyu kapsamaktadır. (daimi şirket işleri, sözleşmeler, spesifik konulara ilişkin hukuki mütalaa sunumu).

Genel Hukuki Danısmanlık: (GHD)

GHD dava takip hizmetleri haricindeki tüm hukuk hizmetlerini kapsamakta olup, saat ücreti üzerinden sunulmaktadır. Saat ücreti hukuki konunun niteliğine göre belirlenmektedir.

Dava Takip Hizmetleri: (DTH)

DTH mahkemeler nezdindeki her türlü davanın takip işlemlerini kapsamaktadır. DTH dava konusu olayın niteliğine göre belirlenen sabit bir ücretlendirmeye tabidir.

Fikri Mülkiyet Hizmetleri: (FMH)

FMH esas olarak Türk Patent Enstitüsü nezdinde çeşitli fikri mülkiyet haklarının tescil işlemlerinin yürütülmesini kapsamaktadır. (marka, patent, endüstriyel tasarım, lisans tescili, vb.) FMH dahilinde müşterilerimize marka/patent/endüstriyel tasarım haklarının korunmasına yönelik hukuki strateji belirlenmesi ve firma reklamlarının hukuka uygunluğunun incelenmesi konularında danışmanlık hizmeti de sunulmaktadır.

FMH kapsamında gerçekleştirilecek tescil başvuru işlemleri Türk Patent Enstitüsü tarafından ilan olunan resmi tarife esas alınarak belirlenmektedir. FMH çerçevesinde sunulan danışmanlık hizmetlerinde ise çoğunlukla saat ücreti uygulanmaktadır.