MÜJDE TEKİL

Avukat

Müjde Tekil 35 yılı aşkın bir süredir çeşitli hukuk dallarında danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunmaktadır. Üsküdar Amerikan Kız Lisesi ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ndeki eğitimini takiben, UNILEVER Şirketler Grubu’nda 24 yıl süre ile Başhukuk Müşaviri ve Hukuk Müdürü olarak görev almıştır. Uzmanlık Alanları: Ticaret Hukuku, Fikri Mülkiyet Hukuku, Sözleşme Hukuku, Haksız Rekabet Hukuku, İş Hukuku ve Gayrimenkul Hukuku. Yayınları: “Dispute Settlement Procedures For the Legal Problems of Commodity Agreements in the Framework of New International Economic Order”, “CIF Sözleşmeleri”. 

Mujde Tekil Türk Patent Enstitüsü'ne kayitli marka ve patent vekilidir.

E-mail: [email protected]

MÜGE TEKiL
Avukat LL.M.

Saint-Benoît Fransız Lisesi ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ndeki eğitimini takiben, Özel Hukuk alanında yüksek lisansını tamamlamıştır. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı bünyesinde araştırma görevlisi olarak faaliyet gösterdiği yıllarda Ticaret Hukuku alanında doktora tezini hazırlamıştır. Uzmanlık Alanları: Ticaret Hukuku, İş Hukuku, Sözleşme Hukuku, Fikri Mülkiyet Hukuku, Reklam&Medya Hukuku, Tüketici Hukuku ve Muhasebe Hukuku. Yayınları: “Çekte Muhatap Bankanın Hukuki Sorumluluğu” (1997); “554 Sayılı KHK Çerçevesinde Endüstriyel Tasarım Kavramı ve Koruma Şartları (1997), “Fransız Ortaklıklar Hukukunda Bir Yenilik: Basitleştirilmiş Paylı Ortaklık” (1998), “AT Ortaklıklar Hukukunda Yeni Bir Oluşum: Avrupa Kooperatif Ortaklığı – Societas Cooperativa Europea” (1999), “Sermaye Piyasası Kurulu’nun Sermaye Piyasası Kanunu’na Tabi Anonim Ortaklıkların Genel Kurul Kararları Aleyhine İptal Davası Açma Yetkisi” (2002), “Anonim Ortaklık Yöneticileri ile Denetçileri İçin Sorumluluk Sigortası” (2003), “Fransız Temyiz Mahkemesi’nin “Rozenblum Kararı” ve “Grup Çıkarı” Kavramı” (2005).

Müge Tekil Türk Patent Enstitüsü'ne kayitli marka ve patent vekili ve ayrica Avrupa Patent Ofisi'ne kayitli Avrupa patent vekilidir.

E-mail: [email protected]

ESRA TEKiL
Avukat

Saint-Benoît Fransız Lisesi ve Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ndeki eğitimini takiben, profesyonel kariyerine Arthur Andersen İstanbul Ofisi’nde başlamıştır. Arthur Andersen ve Ernst&Young bünyesinde Hukuk Danışmanı ve Hukuk Müdürü olarak görev almış, birçok uluslararası projeye yönetici olarak katılmıştır. Uzmanlık Alanları: Ticaret Hukuku, Fikri Mülkiyet Hukuku, Sözleşme Hukuku, Haksız Rekabet Hukuku, Reklam&Medya Hukuku, İş Hukuku ve İnternet Hukuku. Yayınları: “İnternet Üzerinde Kişisel Verilerin Korunması” (2002), “Markaların Korunmasına İlişkin 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Genel Esasları” (2002), “Endüstriyel Tasarımların Uluslararası Tescili” (2000).

Esra Tekil Türk Patent Enstitüsü'ne kayitli marka ve patent vekili ve ayrica Avrupa Patent Ofisi'ne kayitli Avrupa patent vekilidir.

E-mail: [email protected]